Belépés

Terms and conditions of use

 

Responsible operator

Datele noastre de identificare sunt the following:
Denumirea of ​​the company: SC NO PARDON DELIVERY SRL;
Address: Strada Corvinilor, nr.11, locality Satu Mare, județul Satu Mare;
Cod unic de registration RO39965465;
Nr. Reg. Comerțului: J30/912/2018;
Email: delivery@nopardon.ro.

SC NO PARDON DELIVERY SRL este o societate comercială care activează în domaini preparăriăi și comercialiarii online a preparatelor alimentare de type pizza, activită devolveta în conformance cu legislatia nationalția şi cu legislația Uniunia Europene.

Site-ului web delivery.nopardon.ro este administrat și se ardu în proprietatea SC NO PARDON DELIVERY SRL.

Site-ul web delivery.nopardon.ro permite utilizadores să comande, cu observação prezentelor condizioni, preparate alimentare preparate în unitada proprie, administrată de cuên SC NO PARDON DELIVERY SRL.

Accesarea, navigarea și utilizația site-ului web delivery.nopardon.ro echivalează cu întărea și acceptarea termenilor și condițiilor exprimați în continuare.

SC NO PARDON DELIVERY SRL reserves the right to modify, complete, and/or update the terms and conditions of the present event, in accordance with legislative changes or producer changes in the commercial activities of the firm, notifying users on the site -ul web delivery.nopardon.ro a ultimei actualizari. 

 

Definitions

In the context of this document, the following terms are applicable to the following: “Utilizator” represents any person who is physically active in their legal care, who uses the services offered through the site-ului web delivery.nopardon.ro. 

“Site” refers to our website delivery.nopardon.ro where we offer our products and services.

“Vânzător” does not refer to the societatea comercială SC NO PARDON DELIVERY SRL. 

“Command” means the order placed by an user to the vendor via the site regarding the product/produce selected by the user.

“Product” means orice gama de produse și serviciți oportunate de vânzător care se pot comanda de utilizator prin site.

“Servicii” means orice serviciu care se poate foriporana și solicita prin via vitae-ului, cum ar fi livrea comenzii cănă utilizatori.

 

Obiectul contractului

Site-ul poate fi utilizati în vedere plasării de comandi de cănă utilizării care completează toate campurile obligatorii ale formularului de comandă, în care se requeste date cu caracter personal precum nume, adresa de livre, number de telefon și numrău cardului, etc și care accepte Terms and conditions of the site.

Accesul și utilizație eștiți site sunt supuse condițiilor de utilizare decrise în present document și legislatiei aplicabile. By accessing and using the site, you accept these terms and conditions, and you agree to the terms of this agreement.

Termenii și întrăţi întrere cu Politica de confidențialitate, formularul și instruzionele de plată constituție întrere acord entre partă. Vânzătorul poate dispăți ceşămarea prestării oricăror servicii în cazul nerespectării Termenilor și condițiilor de utilizare, precum și în orice situation în care vânzătorul are suspiciunea rezabională despre utilizația cu rea credință a site-ului.

If the utilizatorul provides information that is inexact or incomplete, if the vânzatorul considers that there is sufficient motive privind veridicitatea si caracterul complet al these, poate refuse to access the site sau poate refuse to perform the services to the utilizatorul în cause.

Utilizatorii sunt rugați să notifice imediate vânzătorul cu gămăță la sărăştirea și/sau divulcarea numelui lor de utilizator sau a parolei la adresa de e-mail delivery@nopardon.ro .

 

Plasarea commendei

When you place the order on the site, you will need to introduce the personal data series necessary for your order. Optionally, you can choose to create an user account. Acest lucru vă va economisi ulterior efortul necesar introducerii datati cu occassiona comenzilor future. 

Am luat toate meremare rezablee care estregiste confidențialitatea comendilor dőwő și securitatea paģiției, sănă nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele prăsiție pe care le poţăt suferi dăciu un terț aqverește acces neautorizat la datele pe care le provideniți în momenta plasării unei comenzi pe site.

Prin finalizeare comendiei, confirmați că toate datele furnizăte, necesare procesul de comandă, sunt corecte și complete.

Prin finalizarea commenzii, estete de acord ca vânzatorul sau o terță parte ce sărşeşte livresa Produselor să vă contacteze telefonica sițiță o cere.

Orice comandă pe care o plasați este condiționă de availabilityea produtos și de capitație livrării. În cazul în care produttos comandate si capità de livre sunt disponibile, vânzatorul va accepta comanda. If details comenzi sunt corecte, comanda va fi confirmată printr-un e-mail. If delivery is possible in the evening, you can print it by e-mail or telephone.

According to legislației în vigoare în vigorăle alcoolice pot fi compritate doar de întrăneţi care au ďţģģit 18 ani. Livrarea unei comenzi care contiții sămăriă alcoolice poate fi anulătă în orice moment dăciu se constată că utilizatorul care a plasăt comanda este minor.

 

Anularea comendii

În cazul în care deschidi anularea unei commenzi, trebuie șa notificați immediat vânzătorul, de preferința prin telefon. If the vânzatorul accepte anularea, nu se applicación nicio extra taxă de annulare. If the vendor refuses to cancel the order, the customer will not be able to cancel the order. Comenzile deja expedite nu vor fi reimbursate.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și vânzătorul a acceptat anularea commenzii, vă vom returna suma totala în termen de pêve la 14 zile lucătoare, includă și taxa de delivery initială, achită pentru deliverya Produselor, dăci este cazul.

Contravaloarea unei comenzi care a fost deja livrate la adresa nu se va reimbursa, geác dêa motivul este din culpa vânzătorului (nu este conformă).

The seller can cancel the order if the product is available now. În acest caz, vă vom transmite o notificare, dăciu este cazul, și vă vom returna orice plată effete.

Vânzătorul poate anula comanda efectuta de cuên utilizator, fără nicio notificare previoță şi fără nichio obligație futură a urunnei parti fata de cealalta în the following cases:

  1. Neacceptarea de cănă banca emistanteă a cardului utilizzare, a tranzațiiției, în cazul payħi online;
  2. Invalidarea transazitiei de cănă procesatorul de carduri agreat de vânzător, în cazul payħi online;
  3. Datele furnizate de cuit utilizator sunt incomplete si/sau incorrecte;

 

Price and pay

All prices are in RON, including VAT.

Taxele de livre ale vânzătorului sunt listate pe site și pot fi verificate anterior efectuării unei comenzi. Taxele de delivery can vary according to the distance between the user and the seller. Taxele de livre pot fi majorate în cazul în care utilizatorul provizione informazione principate prin care modifică comanda initială, de exemplu, changea adresei de livre sau addaarea unei/unor adrese suplimentare, etc.

Preçul total al commenzii, inclusiv taxele de livre și alte verschierni vor fi oħlisate pe site în momentas plasării commenzii. Full payment must be made for all products. Plata poate fi made în numerar la livre sau online, în gadem site-ului.

If you want to pay online, this is the first time you need to pay for your delivery. Din motive de securità pentru plata online detalilile cardului duwna de debit/credit vor fi criptate pentru a preveni posibilitati de a fi interceptate de cuên terțe persoane. But also, banca ismitentă a cardului under which poser you are vă poate confirma plasarea comenzii. 

Plățile sunt procesate de cuță NETOPIA Payments SRL, registră la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de registration RO15565496, registered office at Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335.

 

Modalități și termeni de livre

Comenzile vor fi livrate la adresa comunicată de utilizator cu occassione plasării comenzii, de cuên livratori empângei al sociétéi noasteri sau o terță parte cu care vânzătorul a sucăto un contract de prestări de servicii de livre. 

Timpul de delivery în cazul commendelor telefonice este cel comunicat la momenta plasării commenzii, iar în cazul comnidelor online acesta va fi comunicat o dâtă cu confirmarea commenzii și poate varia în funcción de mai muliti factori, independenți de voința noastra (ex. conditions meteo, conditions de traffic, and the number of orders aflate în lucru în momenta preluării comenzei). The delivery time varies between 30 – 60 minutes, but the medium delivery time is 45 minutes. Program de livre este de la 11 la 21. Livrarile se fac prin via livatorilor entängi ai companiesi nostrae. Vânzătorul nu este răspunzător în cazul Điại prăsiți, daune sau prăsărăți care decurg din livrea cu étardă.

Comenzile cu livrare în interiorul localității Satu Mare:
Pentru comenzile cu livrare în interiorul localității nu se impune o valoare minimă de comandă. Livrarea în interiorul localității Satu Mare este gratuită pentru comenzile de minim 40 lei, sau se adaugă suplimentar 12 lei pentru comenzile cu valoare sub 40 lei.

Comenzile cu livrare în afara localității Satu Mare:
Comanda minimă este de 150 lei, la care se adaugă suplimentar 20 lei taxă de transport.

I don’t reserve the right to decide if you putem livra în afara ariei de livrea, în timp util, comanda minimă variind în funczione de distanţa adresei unde se sociête livrea façant de punctul de lucur al sociétései, de unde se efecta livrea.

Utilizatorul se obligă să fie prezent la recepționarea comendei la adresa indicată în comandă. În cazul în care utilizatorul nu este disponible să recepționeze personal commanda, acesta va desemna o autre persona în locul saeu. Utilizatorul are obligația de a verifica corectitudinea informationilor furnizăto cu gădă la adresa de livre anterior validării comenzei (strada, number străzii, blockul/clădirea, number, etajul, codull interfonului, codull poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informazioni, vânzătorul nu va fi faat responsabile pentru imposibilitatea livrării comenzei, livrea cu retarda a comenzei sau pentru orice alte consecințe.

La solicitarea vânzătorului sau a livatorului, utilizatorul va face dovada identităităi sale, dăciu este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autoriție officie și va comunica number de comandă. În cazul livrării la o locație aleasă de cuên utilizator, în estituată în care livratorul nu poate avea acces în locația respectiveă, utilizatorul trebuie să se asuresi că poate recepționa eştă comandă.

Please take into account the possibility of sales in any location. Atidlu, este posibil ca, pentru unele locații, vânzătorul să nu pode onora comenzile (example: institutions of education, institutions ale structurilor stalat unde accesse este limitat, buildings cu acces restriccioann publicului larg, zone inaccesibile etc). In such cases, the seller informs you using the contact data, so you don’t need to provide the information when you place the order. În cazul imposibilităită livrării la adresa/locația indicață, se va proceda la anularea respectivei comenzi sau se va asuraga livrăria la o adresă alternativeă.

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare și a Politicii de confidențialitate utilizatorul ne autorizază să folosim, să stocăm sau să prestrucăm information cu caracter personal, în scopul de oferi librieraa produmet. Atidli se pot svetli semperuden date cu caracter personal unor terțe parti în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în scopul în scopulă în în în în î î î î î î î î î î î î î cazul în care. More information can be found in our Privacy Policy.

 

Aplicare reduceri

Reducerile se applica doar ife sunt solicitate în momenta commenzii, în baza unui cod de discount sau alte promoții, care sunt specificată în în parte de écbre campanie în parte. Codul în baza cără se face înduzione trebuie comunicat telefonic de cuên client sau introdus în platformele prin care se face comanda (website, application), în section dedicată codurilor de discount sau în câmpul de observății. Nicio reducere nu se applica retroactiv sau după emitterea bonului fiscal.

 

Returul, livrea neconformă sau parsială

Úca după delivery constatați produse lipsa sau neconforme va rugam sa ne contactați la datele de contact disponibile pe site-ul web.

  • În cazul în care produtul comandat nu corresponde celui livrat, din causa unei erori din parta vânzătorului, you have the right to refuse the first product, situation în care vă va fi restitituă integral suma de bani pentru produtul lipsă.
  • În the situation în care vânzatorul poate livra doar o parte a commenzii (întrucât unele produse sunt indisponibile), the vânzatorul trebuie să vă informeze despre thistsa ori să vă propunée un plausmitator pentru produkten lipsă. You have the right to refuse a partial delivery and to receive a refund sume achitate pentru respective command, in case of efectuarii online payment before delivery.

Contravaloarea va fi reimbursată într-un cont IBAN pus la disponiție de cuiță dână. Pentru a putea evalua gravitatea situatei, va fi necesar să ne transmiteți dovada nonconformității (poze, video recordings, etc.). În funcción de gravitatea situatei va vom reimbursabila contravaloarea comenzii, total sau parsial, după caz.